PENGANTAR ILMU PERIKANAN DAN KELAUTAN
SUHARTA AMIJAYAH H. S.Kel, M.SiAMIR MAHMUD S.Pi, M.P

PENGANTAR ILMU PERIKANAN DAN KELAUTAN

Pengantar Ilmu Perikanan dan Kelautan membahasa tentang ilmu dasar mengenal ilmu perikanan dan kelautan